Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 428/2002 Zb.) v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Všetky údaje získané od zákazníkov sú použité výhradne pre vnútornú potrebu obchodu, sú považované za dôverné a nikdy nebudú poskytované tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru, prípadne banka, ktorá sa podieľa na vybavení objednávky.

Používaním internetového obchodu zákazník dobrovoľne súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho osobe a nákupoch. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzatvorením objednávky súhlasí so spracovaním a zhromaždením svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení objednávky a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Zákazník má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

 

 


 PROFIL

V súčasnosti naša spoločnosť realizuje množstvo zaujímavých projektov, z ktorých niekoľko si Vám v našom katalógu dovoľujeme predstaviť. Takisto v katalógu nájdete aj niekoľko projektov, ktoré sme počas nášho pôsobenia na trhu už zrealizovali. Vzhľadom k tomu, že sme na trhu už dve desaťročia a naše portfólio realizovaných stavieb je skutočne veľmi veľké, na nasledujúcich stránkach nájdete iba malú časť výsledkov našej práce.

Prečítajte si viac

NAVŠTÍVTE NÁS
KONTAKT
STOFINGSTAV s.r.o.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Kalinčiakova 13/A, 920 01 Hlohovec

TEL:     +421 33 7331 921
FAX:     +421 33 7331 922

OZNAM O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

Potvrdenie o registrácii obchodníka a prepravcu odpadov
 


Všetky práva vyhradené
www.stofingstav.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT

Všetky práva vyhradené - www.stofingstav.sk - Blog - Platforma RSO

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM